Aftrek gokverliezen federale belastingen

By Editor

De federale regering is met een nieuwe passende innovatie aftrek voor KMO’s gekomen. Deze regels zijn conform met de OESO-richtlijnen. Nieuw aan deze wet is dat u kan genieten van de innovatie-aftrek van bij de octrooi-indiening, de aftrek is ook overdraagbaar naar volgend boekjaar en deze aftrek is naast octrooien en ABC’s ook verruimd tot kwekersrechten, software, …

Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing). Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft Aangifte in de belasting niet-inwoners Aanslagbiljet in de belasting niet-inwoners (belastingberekening) Adreswijziging of verandering van gezinssituatie (als niet-inwoner) Je belastingen invullen is geen eenvoudige klus. Wil je je kennis even opfrissen of is het de eerste keer dat je je eenmanszaak- of vennootschapsaangifte voorbereidt? We vertellen je in deze blog graag welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Zo ben je zeker dat je geen kostenposten laat liggen. Ben jij een ambiteuze teamplayer? FOD Financiën is op zoek naar nieuwe collega's. Meer weten? Neem snel een kijkje op JobFin.be voor al onze vacatures en meer info. Het breed sociaaleconomisch steunpakket waarover de Federale Regering een beslissing nam op 6 november bevat ook de verlenging van een aantal fiscale maatregelen. Deze zijn ondertussen allemaal operationeel: 1. De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten tot 31 maart Toelichting 2019 Toelichting – deel 1 – Vlaams Gewest Toelichting – deel 1 – Brussels Hoofdstedelijk Gewest Toelichting – deel 1 – Waals Gewest Toelichting – deel 2 Voorbereidend document 2019 Aangifte in de belasting niet-inwoners Aanslagbiljet in de belasting niet-inwoners (belastingberekening) Adreswijziging of verandering van gezinssituatie (als niet-inwoner)

Belastingen. Als een gewestelijk belastingvoordeel federaal wordt. Belastingen Petra De Rouck. 16 mei 2019 Vandaag om 00:00. Als u destijds leende voor uw gezinswoning en

Aangifte in de belasting niet-inwoners Aanslagbiljet in de belasting niet-inwoners (belastingberekening) Adreswijziging of verandering van gezinssituatie (als niet-inwoner) Je belastingen invullen is geen eenvoudige klus. Wil je je kennis even opfrissen of is het de eerste keer dat je je eenmanszaak- of vennootschapsaangifte voorbereidt? We vertellen je in deze blog graag welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Zo ben je zeker dat je geen kostenposten laat liggen. Ben jij een ambiteuze teamplayer? FOD Financiën is op zoek naar nieuwe collega's. Meer weten? Neem snel een kijkje op JobFin.be voor al onze vacatures en meer info.

Aftrekposten verlagen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder belasting en premies.

- Belastingen voor staats-, lokale en buitenlandse onroerend goed > - Identificeerbare gebeurtenissen en / of schade aan eigendommen, wanneer de gebeurtenis plotseling, ongewoon en onverwacht is. Privébelastingen - Staats- en lokale belasting op persoonlijk eigendom; Investeringsrente - Beperkt tot netto-inkomsten van investeringen; Diverse kosten … Tax-Calc : Anonieme berekening van de belastingen. Via het programma Tax-Calc van de FOD Financiën kunt u op anonieme wijze berekenen welk bedrag aan Personenbelasting u verschuldigd bent of welke som u zal worden teruggestort. Elk jaar vind je op de website van de Federale overheidsdienst Financiën een computerprogramma Tax-Calc dat je toelaat je … 29/01/2021 De ruimte die je in de fiscale (federale) korf heeft, hangt af van het Gewest en het toepasselijk belastingvoordeel. Als die opgevuld is, bijvoorbeeld door de woonbonus, dan levert de aftrek van de kapitaalaflossingen voor jouw tweede woning je geen fiscaal voordeel op. Anders gezegd: de fiscus geeft altijd voorrang aan de gewestelijke belastingvoordelen. U bent op zoek naar gedetailleerde informatie over de fiscaliteit? Raadpleeg in dat geval het fiscaal memento. Zonder in te gaan op de bijzondere regelingen behandelt het memento op een complexe en gedetailleerde manier de volgende elementen: personenbelasting (PB) vennootschapsbelasting (Ven.B) rechtspersonenbelasting (RPB) btw registratierechten …

Afzonderlijke aangifte en belasting Lees over de gevolgen van wettelijk samenwonen voor de aangifte (federale portaal) Ontdek onze verschillende thema's Ontdek het thema "Wonen" Ontdek het thema "Kinderen" Ontdek het thema "Pensioen" Ontdek het thema "Jij & ik" Ontdek het thema "Successie" Welke vragen stellen anderen zich? Previous Next 1 van 4. Wie moet in België een …

Afzonderlijke aangifte en belasting Lees over de gevolgen van wettelijk samenwonen voor de aangifte (federale portaal) Ontdek onze verschillende thema's Ontdek het thema "Wonen" Ontdek het thema "Kinderen" Ontdek het thema "Pensioen" Ontdek het thema "Jij & ik" Ontdek het thema "Successie" Welke vragen stellen anderen zich? Previous Next 1 van 4. Wie moet in België een … Dat fiscaal voordeel, dat geldt voor de kapitaalaflossingen, (de federale interesten genieten niet van langetermijnsparen maar van federale gewone interestaftrek van het onroerend inkomen aan marginaal tarief) én desgevallend de premies die u voor uw schuldsaldoverzekering betaalt, is een belastingvermindering die gelijk is aan 30% van maximaal 2.260 euro (federale korf is gelijk in …